top of page

PQs socREALismsocREALism


photography Michał Grzyb

model Olga Krasova

mua Zuzanna Czaplińska wardrobe stylist Cezary Glusniewski